Yatırım Programları

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hakkında

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergahı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)’nın temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır.

2015 yılında TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri ve masaüstü çalışmaları sonrasında bir İhtiyaç Analizi Raporu ortaya çıkmış ve bu rapor temel alınarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)’nın öncelik alanlarını ve finansal sınırlarını belirleyen Planlama ve Strateji Dokümanları oluşturulmuştur. Öncelik alanları “Sosyal” ve “Çevresel” olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır:

Sosyal bileşen; turizm hizmetlerini çeşitlendiren yatırımları, okulların, kütüphanelerin, spor alanlarının ve ortak sosyal alanların ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasını, kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını, mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerini artırılmasını, tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılmasını, yerel ve geleneksel ürünlerin üretimini ve sosyal sermaye yatırımlarını desteklemektedir.

Çevresel bileşen; doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimini, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve geliştirilmesini, çevresel altyapının yönetimini ve çevre bilincinin artırılmasını, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesini, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını ve geliştirilmesini desteklemektedir.

TANAP Boru Hattı’nın operasyon dönemindeki projeler Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında daha kısıtlı bir uygulama alanında ve TANAP’ın Yer Üstü Tesisleri (YÜT)’nin etkilediği bölgeler önceliklendirilerek yürütülmektedir.