Paydaş Katılımı (Şikayet/Talep)

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş, projenin her aşamasında, Proje faaliyetlerinden doğrudan etkilenen yerleşimlerde yaşayan halkın ve diğer tüm paydaşların projeye katılımını önemsemekte ve bu nedenle projenin tüm safhalarına paydaşların katılımını en önemli unsur olarak görmektedir.

TANAP tüm paydaşlarıyla yapıcı ilişkiler oluşturabilmek ve sürdürebilmek amacıyla paydaş ilişkileri konusunda etkin ve istişare temelli bir yaklaşım benimsemiştir. TANAP tarafından paydaşlarla nasıl bir etkileşim içinde bulunulacağını ayrıntılarıyla açıklayan bir Paydaş Katılım Planı oluşturulmuş olup, Plan, Proje’nin mevcut faaliyetleri doğrultusunda gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Paydaşlarla istişareçalışmalarının tümü bu Plan doğrultusunda yürütülmektedir.

TANAP, projeden etkilenen toplulukların ve bireylerin kaygılarını, beklentilerini ve şikâyetlerini iletebilmeleri amacıyla Proje’nin en erken dönemlerinde bir Şikayet Yönetim Mekanizması oluşturmuştur. İletilen tüm şikayet ve talepler kayıt altına alınmakta, ilgili taraflar uygun şekilde bilgilendirilmektedir.

Şikayet ve talepleriniz için e-posta adresimiz: sikayet@tanap.com