İşletme ve Bakımı

Sektörde geçerli uluslararası standartlar ile yürürlükteki tüm yerel kanun ve yönetmeliklere bağlı kalınarak yürütülen TANAP, sistemin uzun soluklu bütünlüğünü sağlamaya yönelik olarak, çevreye, boru hattı çevresinde yaşayan topluluklara ve doğrudan bağlı olduğu paydaşlara herhangi bir etkide bulunmayacak biçimde emniyetli, güvenilir, verimli ve ticari anlamda yarar sağlayacak bir şekilde işletilir.

TANAP Sisteminin başlıca amacı, gazın son kullanıcı bağlantılarına, belirlenmiş olan akış miktarları, basınç ve spesifikasyonlara göre ve istenilen zamanda teslimini sağlamaktır. Ankara’da bulunan MCC (Ana Kontrol Merkezi), tüm bu amaçlara ulaşıldığının sağlanması ve doğrulanması amacıyla, TANAP Sistemini kontrol etmektedir.

TANAP’ın İşletme Felsefesi kapsamında, tasarım öngörüleri, ideneyimi, güvenilirlik hususları ve güvenilirliğin maliyet fayda boyutları dikkate alınmıştır.

Bu doğrultuda TANAP’ın başlıca hedefleri;

  • TANAP Sisteminde ve Tesislerinde istihdam edilen Çalışanların, Yüklenici Personelinin emniyetini sürekli olarak sağlamak
  • Halkın emniyetini sürekli olarak sağlamak
  • Sistemi çevreye zarar vermeden işletmek
  • TANAP Sisteminin ve TANAP Tesislerinin fiziki bütünlüğünü muhafaza etmek
  • Tüm TANAP iletim sistemi müşterilerinin menfaati için güvenli ve emniyetli bir şekilde çalışma
  • TANAP Prosedürleri uyarınca İşin Kontrolü prensiplerini uygulamak
  • TANAP Sisteminin ticari ve fiziki işletmesini, ticari sözleşmelerde öngörülen gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirmek