Bilgilendirme Politikası

Şeffaflığın, halkın güvenini kazanmak için en önemli unsurolduğuna inanan TANAP, Proje faaliyetleri hakkında halkı açıklıkla bilgilendirmeyi ilke edinmiştir.

TANAP Paydaş Katılım Politikası’nda ifade edildiği üzere, “TANAP, Proje etkileri ve faydaları hakkında Paydaşlara doğru ve ilgili bilgileri zamanında ve kültürel olarak uygun şekilde sağlayacaktır.” Bu Politika, halka açık olacak bilgilerin kapsamını belirtmektedir ve TANAP ile onun Yüklenicilerini kapsar.

Bilgiye Erişilebilirlik

Halka açık olabilecek bilgiler, mümkün mertebede, makul ve pratik bir şekilde TANAP’ın halka açık web sitesinde (www.tanap.com) sunulmaktadır. Proje ile ilgili bilgiler, ayrıca, yazışmalar, ziyaretler, toplantılar, vs. gibi diğer kanallar vasıtasıyla da ilgili Paydaşlarla paylaşılmaktadır.

TANAP web sitesi ve diğer iletişim kanalları (duyuru, toplantı, vb.) vasıtasıyla halka açık mevcut (veya sürekli verilecek olan) bilgilerin listesi aşağıda verilmiştir:

 • Ev Sahibi Hükümet Anlaşması;
 • Hükümetler Arası Anlaşma;
 • TANAP Entegre Yönetim Sistemi Politikası;
 • TANAP Bilgi Güvenliği Politikası;
 • TANAP Sağlık ve İş Güvenliği Politikası;
 • TANAP Çevre ve Sosyal Politikaları;
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu;
 • ÇSED’in Teknik Olmayan Özeti;
 • Paydaş Katılım Planı (PKP);
 • Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Bedeli Ödemeleri için Rehber;
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP);
 • Çevresel ve Sosyal Yıllık Durum Raporu;
 • İhale Duyuruları;
 • ÇSED Yönetici Özeti;
 • Biyoçeşitlilik Eylem Planı;
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı.
 • Bilgilere Sınırlı Erişim

  Fiziksel veya elektronik ortamdaki mevcut ham veriler, bu Politika’nın kapsamı dışındadır. İçerik oluşturmak üzere veri seçimi ve/veya manipülasyonu gerektiren taleplere TANAP geri dönüş yapmamaktadır.

  Gizliliği Olan Bilgiler halka açık değildir. Aşağıda belirtilen Bilgi kategorileri, “Gizliliği Olan Bilgiler” sınıfında yer almaktadır:

 • Üçüncü taraflardan alınan veya bunlara gönderilen gizlilik kapsamındaki bilgiler;
 • Açıklanması, herhangi bir kişinin güvenliğini veya emniyetini tehlikeye sokma ihtimali bulunan, onun haklarını ihlal edebilecek ya da mahremiyetine girebilecek olan bilgiler;
 • Açıklanması, Proje’nin güvenliğini tehlikeye sokma ihtimali bulunan ya da Proje’nin herhangi bir iş kalemi veya faaliyetinin gereği gibi yürütülmesini tehlikeye sokabilecek bilgiler;
 • Hukuki gizlilik veya mevzuat usulleri kapsamına giren veya TANAP’a gereksiz yere dava açılması riski taşıyan veya iç denetimlerle ve soruşturmalarla ilgili olan bilgiler;
 • TANAP kuruluşu içerisinde iletişim konusu olan ve paylaşılan resmi veya taslak tüm bilgiler;
 • Açıklanması TANAP’ın veya ilgili başka tarafların finansal menfaatlerine zarar verebilecek mali bilgiler;
 • Muhteviyatından dolayı veya oluşturulma, geliştirilme ya da iletişim şartlarından dolayı Gizliliği Olan Bilgiler olarak addedilen diğer bilgi türleri.
 • Bilgi Alma Taleplerinin İşlenmesi

  TANAP’ın halka açık web sitesinde mevcut olmayan ve aynı zamanda da TANAP’ın Gizliliği Olan Bilgiler kapsamına girmeyen bilgileri herkes veya her kuruluş talep edebilir.

  Bilgi alma talepleri TANAP’a postayla, e-postayla, web sitesinden, ücretsiz telefon numarasından ve/veya TANAP’ın ofis telefon numarasından iletilebilir.

  Tüm medya talepleri, TANAP Kurumsal İletişim personeli tarafından değerlendirilmekte ve ele alınmaktadır.

  Herhangi bir Çalışana veya Bölüme iletilen tüm bilgi alma talepleri ivedilikle Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim Bölümlerine iletilmektedir.

  Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim Bölümleri talebi değerlendirecek, Sorumlu Bölümlerle koordinasyon sağlayacak ve uygun şekilde talep sahibi tarafa yanıt verecektir.

  Sorumlu Bölümler, istenen bilgileri Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim Bölümlerine en kısa zamanda temin edeceklerdir.

  Sorumlu Bölümler, bu Politika’nın gereği gibi uygulanmasına yönelik süreçlerin tanımlanması ve oluşturulması için mevcut metodolojileri geliştirecek, veya iyileştirecektir.

  TANAP; bu Politika’da belirtilen sınırlamalar doğrultusunda, bir talebi kısmen veya tamamen geri çevirebilir.

  Sorular / bilgi talepleri için TANAP irtibat bilgileri aşağıdaki şekildedir:

  Sn. Barbaros Hasan TOSUN
  Sosyal Etki Müdürü

  E-posta: barbaros.tosun@tanap.com
  Ofis Tel: 0312 999 1059
  Adres:
  TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.
  Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi
  Koç Kuleleri B Blok Kat:17
  Söğütözü Çankaya / ANKARA