Anlaşmalarımız

TANAP Projesi’nin hukuki altyapısını oluşturan, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma” ile eki “Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması” 26.06.2012 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Şirket, 24 Aralık 2012 tarihinde resmen kurulmuştur.

Anlaşmalar 19.03.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ev Sahibi Hükümet Anlaşması 26 Mayıs 2014 tarihinde tadil edilerek yeniden imzalanmış ve Değişiklik Anlaşması 21 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TANAP HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASI

TANAP EV SAHİBİ HÜKÜMET ANLAŞMASI