Güney Gaz Koridoru

Güney Gaz Koridoru projesinin amacı, Hazar Denizindeki gaz kaynaklarının Avrupa’daki pazarlara ulaştırılması yoluyla Avrupa enerji arzının artırılması ve çeşitlendirilmesidir. Güney Gaz Koridoru kapsamında dört proje yer almaktadır:

(i) Şah Deniz doğal gaz kondens sahasının işletilmesi (“SD1” projesi) ve tam saha geliştirilmesi (“SD2” projesi),

(ii) Güney Kafkasya Boru Hattının (“SCP” projesi) ve ilerleme projesinin (“SCPX” projesi) işletilmesi,

(iii) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (“TANAP” projesi) projesinin yapımı ve işletilmesi ve

(iv) Trans-Adriyatik Boru Hattı (“TAP” projesi) projesinin yapımı ve işletilmesi

(SD2, SCPX, TANAP ve TAP birlikte “Projeler” olarak anılmaktadır).

Projelerin öngörülen yatırım maliyeti yaklaşık olarak 40 milyar ABD dolarıdır. SD2 projesi tamamlandıktan sonra, SD1 projesi kapsamında hâlihazırda üretilen yıllık 10,9 milyar m3 (maksimum üretim kapasitesi) doğal gaza ilave yıllık 16 milyar m3 katkıda bulunacaktır. Yeni inşa edilen SCPX, TANAP ve TAP boru hatlarının toplam uzunluğu 3.200 kilometreden fazladır.

Projelerde, Azerbaycan’ın iştirak hissesini elinde bulunduran ve yöneten kuruluş Southern Gas Corridor CJSC olup daha fazla bilgiye www.sgc.az/en adresinden ulaşılabilir.