İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliğini başarılı bir şekilde yönetmek TANAP’ın bu sektördeki stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve anahtar hedeflerindendir. Bu stratejik projeyi gerçekleştirirken tüm çalışanlarımızın ve projeyle ilgili tüm tarafların sağlık ve güvenliği önceliğimizdir.

Hedeflerini gerçekleştirmek için TANAP;

  • Tüm faaliyetlerini kapsayacak etkili, dinamik ve ISO 45001 normlarına tamamen uygun ve bunların tüm unsurlarını barındıran bir Entegre Yönetim Sistemleri uygulamak kararlılığındadır.
  • Kazalar ile kurum personeli ve kurum faaliyetlerinden dolayı sağlığı etkilenen tarafların sağlığına gelebilecek zararların ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik tüm güvenlik tedbirlerini takip eder. Emniyetsiz koşullarda çalışmayı ret ya da bu koşullarda işe koşulmaya itiraz eden personele yaptırım uygulanmasına izin vermez.
  • Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularının kurum geneline yayılarak tüm kademelerde ortak sorumluluk alanı olmasını sağlar ve bu bağlamda, yüklenici ve tedarikçilerini TANAP standartlarına uygun hareket etmekle sorumlu tutar;
  • Herhangi bir faaliyetinde ortaya çıkabilecek kaza ve acil durumlara yanıt verebilmek amacıyla Acil Durum Eylem Planları, benzer kaza ve olayların tekrarlanmaması için Kaza Araştırma Prosedürleri hazırlar.
  • TANAP, tüm bu çalışmalar ve hedefler çerçevesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ölçerek ve izleyerek, her proje aşamasında iş güvenliği performansını sürekli iyileştirir.