Basın Bültenleri

TANAP’tan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Kapsamında Yeni Anlaşmalar

TANAP, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında iki yeni projeyi desteklemek üzere Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) ve Giresun Ticaret Borsası ile iş birliğine imza attı. TANAP bu doğrultuda, DİSODER ile engelli yurttaşlara destek olurken; Giresun Ticaret Borsası ile yaptığı iş birliğiyle ise enerji tüketiminde tasarruf ve fındık üreticileri için fayda sağlayacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), güzergahı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile Türkiye’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyor. Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) ve Giresun Ticaret Borsası ile imzalanan yeni anlaşmalarla TANAP hattın geçtiği bölgelerde yaşayanlara destek oluyor.

16 Ekim 2018 Salı günü TANAP Merkez Ofisi’nde düzenlenen törende TANAP Genel Müdürü H. Saltuk Düzyol, TANAP Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ayan, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ile Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği Başkanı M. Hakan Elbir, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş ve Giresun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eren Nizam’ın katılımlarıyla sözleşmeler imzalandı.

3 bin 600 engellinin hayatına dokunacak

Sürdürülebilir kalkınma için dezavantajlı sosyal grupları toplumsal yaşama entegre etmeyi amaçlayan DİSODER ile imzalanan anlaşma ile “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirilecek. TANAP’ın 5,9 milyon lira katkı sağladığı projeyle, Boru Hattı güzergahında bulunan 14 ilde (Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa) 3 bin 600 engellinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi, en az yüzde 15’inin sosyal hizmetlerle erişimi, 5 pilot mekana engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ve işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan sağlanması hedefleniyor.

Yıllık 435 bin liralık elektrik enerjisi tasarrufu

Giresun Ticaret Borsası’nın “Lisanslı Depolama Tesisinde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi” projesine verilen destek kapsamında ise kırsal kesimler ve tarım alanları için ideal olan güneş enerjisi kullanımının uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor. Giresun’da Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası’nda güneş enerjisinden elden edilen elektrik ile yıllık 435 bin lira tutarında elektrik enerjisi tasarrufunun yanı sıra, 17 bin ton fındık depolama kapasitesi sağlanarak bölgedeki fındık üreticilerine fayda sağlanması amaçlanıyor. Tesisin enerji ihtiyacının yüzde 90’ı yenilebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisi ile sağlanacak.

TANAP-SEIP hakkında:

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşımaktadır. Ana hat uzunluğu 1850 km olan TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçiyor ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer almaktadır. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde uygulanan bir yatırım ve kalkınma projeleri destek programıdır. 2015 yılında uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının temel amacı TANAP Boru Hattı boyunca ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmaktır. 2015 yılında TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri ve masaüstü çalışmaları sonrasında bir İhtiyaç Analizi Raporu ortaya çıkmış ve bu rapor temel alınarak TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının öncelik alanlarını ve finansal sınırlarını belirleyen Planlama ve Strateji Dokümanları oluşturulmuştur. Öncelik alanları Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bilgi için: http://www.tanap-seip.com