SOSYAL SORUMLULUK

TANAP olarak amacımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde benimseyerek çevremizi geliştirmek ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerleşimlerdeki toplulukların refahına katkıda bulunma fırsatlarını tespit etmek ve yerel değerleri önemli birer kaynak olarak kabul ederek çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır.

Hedefimiz sosyal ve çevresel kaygıların TANAP Projesi kapsamında ele alındığından emin olmak ve temel organizasyonel süreç ve sorumluluklarımızın kalite ve performansını arttırarak paydaşlarımızla sürdürülebilir etkileşimi tesis etmektir.