BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ekolojik Çalışmalar
Proje kapsamında yürütülen ekolojik çalışmalar sonucunda daha önceden literatürde bulunmayan bilim dünyası için yeni 9 fauna ve 1 flora türü tespit edildi.

  • Eko 1
  • Eko2
  • Eko3
  • Eko4
  • Eko5
  • Eko6
  • Eko7
  • Eko8

Arkeolojik Çalışmalar

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları kapsamında yürütülen arkeoloji çalışmaları sonucunda tespit edilen 106 arkeolojik veya kültürel miras alanı ile ülkemizin kültürel mirasına ve bunların korunmasına katkı sağlandı. İnşaat çalışmaları sırasında keşfedilen raslantısal buluntu ile bu sayı 154’e çıktı.

Hattın inşaatında her birinin uzunluğu ortalama 13 metre olan 150.000 adet çelik boru kullanıldı.

Projede yaklaşık 1.2 milyon ton çelik boru kullanıldı.