BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ekolojik Çalışmalar
TANAP’ta proje ve işletme döneminde yürütülen ekolojik çalışmalar kapsamında, 8 adet yeni eklem bacaklı türü ve 3 adet yeni bitki türü tespit edildi. Bunlardan 9’u bilimsel dizin dergilerinde yayınlanan bilimseler makaleler ile bilim dünyası literatürüne kazandırıldı.

  • Ekolojik 1
  • Ekolojik 2
  • Ekolojik 3
  • Ekolojik 4
  • Ekolojik 5

Arkeolojik Çalışmalar
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları kapsamında yürütülen arkeoloji çalışmaları sonucunda tespit edilen 106 arkeolojik veya kültürel miras alanı ile ülkemizin kültürel mirasına ve bunların korunmasına katkı sağlandı. İnşaat çalışmaları sırasında keşfedilen raslantısal buluntu ile bu sayı 154’e çıktı.

Hattın inşaatında her birinin uzunluğu ortalama 13 metre olan 150.000 adet çelik boru kullanıldı.

Projede yaklaşık 1.2 milyon ton çelik boru kullanıldı.