BİRİNCİ ÇEVRESEL VE SOSYAL İZLEME RAPORU 2015-2016

Avrupa Komisyonu’na bağlı Innovation and Networks Executive Agency (INEA) tarafından kısmen desteklenen 3. Parti Çevresel ve Sosyal İzleme programı 15 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 6 Ana Kamp sahası ve boru hattı inşaatı, ÇED kapsamında verilen Çevresel ve Sosyal taahhütler açısından başarıyla izlenmiştir. İzleme süresi boyunca 6 adet üç aylık İzleme Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başarıyla sunulmuştur.

ÇED kapsamındaki taahhütlerin yerine getirildiğini ve izleme süresi boyunca önemli bir çevresel etkinin oluşturulmadığını ilan etmekten mutluluk duyarız.

Boru hattı inşaatı, Marmara Denizi geçiş inşaatı, Kompresör İstasyonları inşaatı ve devreye alma safhalarını kapsayacak şekilde, Çevresel ve Sosyal İzleme Programı 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecektir.

TANAP Projesi ilerleme ve başarı durumunu gösteren Birinci Yıllık Aksiyon Raporu 31 Mart 2016 tarihine kadar INEA’ya sunulacaktır.

Bütün TANAP Projesi çalışanlarına, inşaat çalışmaları boyunca ÇED kapsamındaki Çevresel ve Sosyal taahhütlerin başarıyla yerine getirilmesi ve çevresel etkilerin önlenmesinden dolayı göstermiş oldukları destek için teşekkürlerimizi sunarız.

Pdf dosyası: Birinci Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu 2015-2016