BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TANAP’IN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

TANAP, Proje faaliyetleri hakkında Halkı bilgilendirmeyi ilke edinmiştir. TANAP, bilgi paylaşımı vasıtasıyla dahil olmak üzere, şeffaflığın, Halkın TANAP’a güvenmesindeki en önemli unsur olduğunu kabul eder.

Bu Bilgilendirme Politikasının (bu “Politika”) amacı; bu Politika’da belirtilmiş olan sınırlamalara tabi olmak kaydıyla, TANAP Projesi faaliyetleriyle ilgili bilgilerin halka açıklanmasıdır. TANAP Paydaş Katılım Politikası’nda ifade edildiği üzere,  “TANAP, Proje, onun etkileri ve faydaları hakkında Paydaşlara doğru ve ilgili bilgileri zamanında ve kültürel olarak uygun şekilde sağlayacaktır.” Bu Politika, halka açıklanacak olan bilgilerin kapsamını belirtmektedir.

Bu Politika, TANAP’ı ve onun Yüklenicilerini kapsar.

Bilgiye Erişilebilirlik

Halka açık olabilecek bilgiler, mümkün mertebede, makul ve pratik bir şekilde TANAP’ın halka açık web sitesinde (www.tanap.com) sunulacaktır. Proje ile ilgili bilgiler, ayrıca, yazışmalar, ziyaretler, toplantılar, vs. gibi diğer kanallar vasıtasıyla da ilgili Paydaşlarla paylaşılacaktır. TANAP, resmi iletişim kanallarının açıkça tanımlanmasına dair kendi yöntemlerini geliştirecek veya gözden geçirecektir.

TANAP web sitesi ve diğer iletişim kanalları (duyuru, toplantı, vb.) vasıtasıyla halka açık mevcut (veya sürekli verilecek olan) bilgilerin listesi aşağıda verilmiştir:

 • Ev Sahibi Hükümet Anlaşması;
 • Hükümetler Arası Anlaşma;
 • TANAP Entegre Yönetim Sistemi Politikası;
 • TANAP Bilgi Güvenliği Politikası;
 • TANAP Sağlık ve İş Güvenliği Politikası;
 • TANAP Çevre ve Sosyal Politikaları;
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu;
 • ÇSED’in Teknik Olmayan Özeti;
 • Paydaş Katılım Planı (PKP);
 • Arazi Edinimi ve Kamulaştırma Bedeli Ödemeleri için Rehber;
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP);
 • Çevresel ve Sosyal Yıllık Durum Raporu;
 • Yıllık Proje İlerleme Raporu;
 • Spesifik bir Proje işine verilen Sözleşmelerin İsimleri;
 • İhale Duyuruları;
 • Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı (SÇYP) için Hibe Çağrıları ve Başvuru Sonuç Duyuruları;
 • ÇSED Yönetici Özeti;
 • Biyoçeşitlilik Eylem Planı;
 • Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı;
 • Çevresel ve Sosyal Aylık Özet Raporları;
 • Arazi Edinimi ve YYEP Uygulamalarına dair TANAP tarafından hazırlanan 3 Aylık İlerleme Raporları;
 • Yerel istihdam ve şikâyet yönetimi göstergelerine ait Periyodik Raporlar; ile,
 • Sosyal performans gereklilikleri ve Proje uygulamaları kapsamında TANAP tarafından yapılan tüm çalışmalar veya etki değerlendirmeleri.

Bilgilere Sınırlı Erişim

Fiziksel veya elektronik ortamdaki mevcut ham veriler, bu Politika’nın kapsamı dışındadır. İçerik oluşturmak üzere veri seçimi ve/veya manipülasyonu gerektiren taleplere TANAP geri dönüş yapmamaktadır.

Gizliliği Olan Bilgiler halka açık değildir. Aşağıda belirtilen Bilgi kategorileri, “Gizliliği Olan Bilgiler” sınıfında yer almaktadır:

 • Üçüncü taraflardan alınan veya bunlara gönderilen gizlilik kapsamındaki bilgiler;
 • Açıklanması, herhangi bir kişinin güvenliğini veya emniyetini tehlikeye sokma ihtimali bulunan, onun haklarını ihlal edebilecek ya da mahremiyetine girebilecek olan bilgiler;
 • Açıklanması, Proje’nin güvenliğini tehlikeye sokma ihtimali bulunan ya da Proje’nin herhangi bir iş kalemi veya faaliyetinin gereği gibi yürütülmesini tehlikeye sokabilecek bilgiler;
 • Hukuki gizlilik veya mevzuat usulleri kapsamına giren veya TANAP’a gereksiz yere dava açılması riski taşıyan veya iç denetimlerle ve soruşturmalarla ilgili olan bilgiler;
 • TANAP kuruluşu içerisinde iletişim konusu olan ve paylaşılan resmi veya taslak tüm bilgiler;
 • Açıklanması TANAP’ın veya ilgili başka tarafların finansal menfaatlerine zarar verebilecek mali bilgiler;
 • Muhteviyatından dolayı veya oluşturulma, geliştirilme ya da iletişim şartlarından dolayı Gizliliği Olan Bilgiler olarak addedilen diğer Bilgi türleri.

Bilgi Alma Taleplerinin İşlenmesi

TANAP’ın halka açık web sitesinde mevcut olmayan ve aynı zamanda da TANAP’ın Gizliliği Olan Bilgiler kapsamına girmeyen bilgileri herkes veya her kuruluş talep edebilir.

Bilgi alma talepleri TANAP’a postayla, e-postayla, web sitesinden, ücretsiz telefon numarasından ve/veya TANAP’ın ofis telefon numarasından iletilebilir.

Tüm medya talepleri, TANAP Kurumsal İletişim personeli tarafından ele alınmalıdır.

Herhangi bir Çalışana veya Bölüme iletilen tüm bilgi alma talepleri, alıcı tarafından ivedilikle Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim Bölümlerine iletilecektir.

Sosyal Etki Bölümü ve Kurumsal İletişim Bölümü, talebi değerlendirecek, Sorumlu Bölümlerle koordinasyon sağlayacak ve uygun şekilde talep sahibi tarafa yanıt verecektir.

Sorumlu Bölümler, istenen bilgileri Sosyal Etki ve Kurumsal İletişim Bölümlerine en kısa zamanda temin edeceklerdir.

Bilgiyi talep eden, talebinin alındığına dair bir teyidi on (10) iş günü içerisinde almayı beklemelidir. Talebin detayına bağlı olarak TANAP, alındı teyidinin iletilmesinden sonra otuz (30) gün içinde bilgi alma taleplerine yanıt vermeye gayret edecektir.

Sorumlu Bölümler, bu Politika’nın gereği gibi uygulanmasına yönelik süreçlerin tanımlanması ve oluşturulması için mevcut metodolojileri geliştirecek, veya iyileştirecektir.

TANAP; bu Politika’da belirtilen sınırlamalar doğrultusunda, bir talebi kısmen veya tamamen geri çevirebilir.

Sorular/ bilgi talepleri için TANAP irtibat bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Sn. Barbaros Hasan TOSUN

Sosyal Etki Müdürü

 

E-posta: [email protected]

Ofis Tel: 0312 999 1059 

Adres:

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Caddesi

Farilya İş Merkezi No:8 Kat:3

Çukurambar / ANKARA