DUYURULAR
 • 11.12.2020 | TANAP Projesi 6. Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • TANAP İşletme Dönemi Arazi Kullanımı Bilgilendirme Broşürü yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 24.12.2019 | TANAP Projesi 5. Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 20.12.2019 | “TANAP Altıncı YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti (Aralık 2019)” yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 28.06.2019 | “TANAP Beşinci YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti (Haziran 2019)” yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 21.06.2019 | TANAP Projesi 4. Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • TANAP Yer Üstü Tesisleri için Geçim Kaynakları Geri Kazandırma Planı Geçim Destek Paketleri için Başvuru Alma Süreci 1 Mart 2019’da sona ermiştir.
  TANAP Yer Üstü Tesisleri için kamulaştırılan arazi kullanıcılarına yönelik geliştirilen Geçim Destek Paketleri için başvuru süreci, 2017 Aralık’taki duyuru ile başlamış ve desteğe erişilebilirliği sağlamak adına 2018 yılı boyunca açık tutulmuştur. İzlemenin başlamasıyla birlikte başvuru alım süreci sona ermiştir.
 • 15.01.2019 l “TANAP Yer Üstü Tesisleri için Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı (GGP)” yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 26.12.2018 | TANAP - Dördüncü YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti (Aralık 2018) yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 05.12.2018 | TANAP Projesi 3. Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 2017 yılı özet Proje Finansal Tabloları yayınlandı
  TANAP’ın ortağı Southern Gas Corridor Closed Joint Stock Company’nin, TANAP Projesiyle ilgili olarak Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’ndan almış olduğu kredilere yönelik olarak, 2017 yılı özet Proje Finansal Tabloları yayınlanmıştır.
 • 09.08.2018 | TANAP Projesi 2. Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 02.08.2018 l “TANAP Livelihood Restoration Plan (LRP) for AGIs (2018)” yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 27.07.2018 | "TANAP Üçüncü YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti (Haziran 2018)" yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 12.03.2018 I TANAP - İkinci YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti (Aralık 2017) yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 26.01.2018 | TANAP Projesi Bağımsız Çevre ve Sosyal İzleme Raporu yayınlandı.
  Ulaşmak için tıklayın
 • 05.12.2017 | Yer Üstü Tesisleri (İstasyonlar) için Gelir Kaynakları Geri Kazandırma Planı - Geçim Destek Paketleri Tanıtım ve Bilgilendirme Broşürü yayınlandı.
  Ulaşmak için tıklayın
 • 16.10.2017 | TANAP Projesi Biyoçeşitlilik Offset Stratejisi yayınlandı.
  Ulaşmak için tıklayın
 • 18.09.2017 I “TANAP Projesi Birinci YYEP Dış İzleme ve Değerlendirme Rapor Özeti” yayınlandı.
  Ulaşmak için tıklayın
 • 13.07.2017 I “TANAP Projesi Deniz Geçişi Balıkçılık Gelir Kaybı Önleme Planı” yayınlandı.
  Ulaşmak için tıklayın
 • 15.06.2017 | Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Proje İnceleme Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan Destekleyici Doküman Paketi yayınlandı
  Referans dokümanlar bölümünden ulaşamamanız halinde, lütfen duyurularda verilen alternatif linki deneyiniz.
 • 03.04.2017 | TANAP Arazi Ediniminde İlave Haklar ve Ekonomik Destekler Bilgilendirme Broşürü - 2017 yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 04.11.2016 | "TANAP Yer Üstü Tesisleri için Yeniden Yerleşim Eylem Planı (Final)" yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 24.10.2016 | TANAP Boru Hattı Güzergahı için Yeniden Yerleşim Eylem Planı İlave Dokümanı (Final) yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 12.10.2016 | Dünya Bankası Proje Değerlendirme Çalışmaları doğrultusunda revize edilen ÇSED Doküman Paketi kapsamındaki dokümanlar ve ilave Biyoçeşitlilik Eylem Planı Yönetici Özeti” yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • 22.07.2016 | ‘’Dünya Bankası Proje İnceleme Çalışmaları kapsamında hazırlanan Yönetici Özeti ve Destekleyici ÇSED Dokümantasyonu’’ yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 2. Bakanlar Toplantısı 29 Şubat 2016’da Bakü'de gerçekleşti
  Ulaşmak için tıklayın
 • ‘’2015-2016 yılına ait Birinci Çevresel ve Sosyal İzleme Raporu’’ yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • İş başvurusu dolandırıcılık duyurusu yayınlanmıştır
  Ulaşmak için tıklayın
 • TANAP Projesi Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) halkın görüşüne açılmıştır
  Ulaşmak için tıklayın
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan TANAP Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporuna ulaşabilirsiniz.
  Ulaşmak için tıklayın
 • Enerjinin İpek Yolu'nda Temel Atıldı
  Bülten için tıklayın
 • BP ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Ankara'da TANAP Ortaklar Anlaşması'nı imzaladı.
  Bülten için tıklayın
 • Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi
  Haber için tıklayın
 • TANAP Projesinin 56” Kara Kesimi İnşaatını gerçekleştirecek firmalar belirlendi.
  Bülten için tıklayın
 • TANAP Projenin Ana Hat Borularının Temin edileceği firmalarla sözleşmeler imzalandı.
  Bülten için tıklayın
 • TANAP projesi paydaş toplantısı sunumu yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • TANAP projesi paydaş katılım planı yayınlandı
  Ulaşmak için tıklayın
 • Halk Bilgilendirme Toplantıları
  “Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı” projesi hakkında halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla “Halk Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecektir.
 • ÇED Programı
  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin (ÇED) 9. Maddesi gereğince, TANAP Projesi hakkında halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için Halkın Katılım Toplantıları düzenlenecektir.