TANAP Şikayet Mekanizması, projeden etkilenen paydaşlar ile TANAP arasında Çözüme Kavuşamamış Şikayetlerin Çözümlenmesine Yardımcı Olmak üzere kurulan yeni “Uzlaşı Komiteleri” ile Güçlendirilmektedir.

Mevcut şikayet mekanizmasını güçlendirmek ve böylece şikayetleri ele alma sürecinin güvenilirliğini garanti etmek amacıyla TANAP, 2017 yılının başında Proje’nin herhangi bir faaliyetinde görev almamış bağımsız üyelerden oluşan “Uzlaşı Komiteleri” kurmuştur. Bu komite, boru hattı ve yer üstü tesislerinin etkilediği paydaşları da kapsayacak şekilde hat boyunca dört ayrı lotta kurulmuştur. Her Komite, yerel üniversiteler, yerel kurumlar, yerel sivil toplum kuruluşlarından seçilen 3 bağımsız uzman veya yerel bölgelerdeki itibarlı kişilerden oluşmaktadır. İlaveten, komitelerin uyumlu ve sistematik çalışmasını sağlamak üzere ikişer komiteye liderlik edecek birer komite başkanı da görevlendirilmiştir. Komiteler, en az ayda bir kez veya iletilen şikayet sayısı ve yoğunluğuna bağlı olarak daha sık toplanacaktır.

Komitelerin yetkisi, İş Kanunu’na ve Kamulaştırma Kanunu’na tabi şikayetleri hariç, projeden etkilenen kişilerin aşağıda belirtilen konulara dair şikayetlerinde anlaşmaya varılamadığı durumları değerlendirmekle sınırlıdır.

  • Proje faaliyetlerinin çevreye verdiği zarar
  • Proje faaliyetlerinin ortak kamu mallarına ve altyapıya verdiği zarar
  • Proje faaliyetlerinin özel mülkiyete (ev, arazi, ürün vs) verdiği zarar
  • Proje faaliyetlerinin geçim kaynaklarına verdiği zarar

Bu konulardaki şikayetlerini, TANAP’ın mevcut şikayet mekanizmasını kullanarak doğrudan TANAP’a veya ilgili inşaat müteahhidine iletmiş ancak çözümünde anlaşma sağlanamamış, şikayet sahibinin memnuniyetsiz olduğu durumlarda, şikayet sahibi, şikayetinin bölgesinde görevlendirilmiş “Uzlaşı Komitesi” tarafından değerlendirilmesi için TANAP Sosyal Etki Uzmanları’ndan talepte bulunabilir.